Cijene

Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Active 1.6 TDI GreenLine D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 206.847,12
SUPERB Active 1.6 TDI D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 196.597,52
SUPERB Active 1.6 TDI DSG D 120/88 1.6 DSG 7 st. pr. 5 Kn 226.347,80
SUPERB Active 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 219.825,42
SUPERB Active 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 249.663,20
SUPERB Active 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 241.596,00
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Ambition 1.8 TSI B 180/132 1.8 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 229.620,93
SUPERB Ambition 1.8 TSI DSG B 180/132 1.8 DSG 7 st. pr. 5 Kn 257.402,51
SUPERB Ambition 1.6 TDI GreenLine D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 225.712,79
SUPERB Ambition 1.6 TDI D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 219.898,46
SUPERB Ambition 1.6 TDI DSG D 120/88 1.6 DSG 7 st. pr. 5 Kn 241.673,81
SUPERB Ambition 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 231.127,34
SUPERB Ambition 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 264.593,89
SUPERB Ambition 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 242.388,71
SUPERB Ambition 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 256.536,83
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Business 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 232.293,01
SUPERB Business 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 265.090,57
SUPERB Business 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 243.280,70
SUPERB Business 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 257.104,46
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Style 2.0 TSI 4x4 DSG B 280/206 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 335.096,92
SUPERB Style 1.6 TDI GreenLine D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 239.893,40
SUPERB Style 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 251.179,52
SUPERB Style 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 285.503,08
SUPERB Style 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 262.430,76
SUPERB Style 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 279.126,82
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Premium 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 251.189,66
SUPERB Premium 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 284.909,63
SUPERB Premium 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 262.177,36
SUPERB Premium 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 278.533,37
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB SportLine 1.8 TSI B 180/132 1.8 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 254.793,24
SUPERB SportLine 1.8 TSI DSG B 180/132 1.8 DSG 7 st. pr. 5 Kn 285.624,02
SUPERB SportLine 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 256.034,79
SUPERB SportLine 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 293.095,13
SUPERB SportLine 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 267.296,16
SUPERB SportLine 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 284.692,96
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB L & K 2.0 TSI 4x4 DSG B 280/206 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 351.963,83
SUPERB L & K 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 280.391,34
SUPERB L & K 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 266.566,35
SUPERB L & K 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 300.758,80
SUPERB L & K 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 7 st. pr. 5 Kn 294.382,54

Info materijal

Superb