Cijene

Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Active 1.6 TDI GreenLine D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 203.137,80
SUPERB Active 1.6 TDI D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 196.247,52
SUPERB Active 1.6 TDI DSG D 120/88 1.6 DSG 7 st. pr. 5 Kn 226.354,65
SUPERB Active 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 219.822,14
SUPERB Active 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 251.790,98
SUPERB Active 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 241.946,00
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Ambition 1.8 TSI B 180/132 1.8 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 227.530,98
SUPERB Ambition 1.8 TSI DSG B 180/132 1.8 DSG 7 st. pr. 5 Kn 254.412,56
SUPERB Ambition 1.6 TDI GreenLine D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 224.979,69
SUPERB Ambition 1.6 TDI D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 218.808,51
SUPERB Ambition 1.6 TDI DSG D 120/88 1.6 DSG 7 st. pr. 5 Kn 240.940,71
SUPERB Ambition 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 230.394,25
SUPERB Ambition 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 265.981,73
SUPERB Ambition 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 256.146,89
SUPERB Ambition 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 241.305,62
SUPERB Ambition 2.0 TDI DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 267.317,03
SUPERB Ambition 2.0 TDI 4x4 DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 298.644,52
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Business 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 231.478,83
SUPERB Business 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 266.265,55
SUPERB Business 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 256.653,70
SUPERB Business 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 242.116,52
SUPERB Business 2.0 TDI DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 267.550,17
SUPERB Business 2.0 TDI 4x4 DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 298.511,51
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Style 2.0 TSI 4x4 DSG B 280/206 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 334.288,60
SUPERB Style 1.6 TDI GreenLine D 120/88 1.6 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 239.089,35
SUPERB Style 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 250.375,48
SUPERB Style 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 285.912,67
SUPERB Style 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 278.493,50
SUPERB Style 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 261.286,85
SUPERB Style 2.0 TDI DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 287.221,29
SUPERB Style 2.0 TDI 4x4 DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 318.283,52
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB Premium 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 250.253,84
SUPERB Premium 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 285.032,72
SUPERB Premium 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 277.787,50
SUPERB Premium 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 260.891,54
SUPERB Premium 2.0 TDI DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 286.300,42
SUPERB Premium 2.0 TDI 4x4 DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 316.953,38
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB SportLine 1.8 TSI B 180/132 1.8 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 252.642,48
SUPERB SportLine 1.8 TSI DSG B 180/132 1.8 DSG 7 st. pr. 5 Kn 282.555,47
SUPERB SportLine 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 255.230,74
SUPERB SportLine 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 293.504,72
SUPERB SportLine 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 284.049,41
SUPERB SportLine 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 266.142,12
SUPERB SportLine 2.0 TDI DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 295.324,93
SUPERB SportLine 2.0 TDI 4x4 DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 325.179,80
Model B/D KS/kW Obujam Mjenjač Vrata Preporučena cijena
SUPERB L & K 2.0 TSI 4x4 DSG B 280/206 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 348.152,79
SUPERB L & K 2.0 TDI D 190/140 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 279.237,96
SUPERB L & K 2.0 TDI DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 302.477,01
SUPERB L & K 2.0 TDI 4x4 DSG D 190/140 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 332.628,61
SUPERB L & K 2.0 TDI D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 265.762,31
SUPERB L & K 2.0 TDI 4x4 D 150/110 2 Man. mj. 6 st. pr. 5 Kn 301.168,39
SUPERB L & K 2.0 TDI DSG D 150/110 2 DSG 6 st. pr. 5 Kn 293.749,22

Info materijal

Superb