Modeli

Povezivost novog modela ŠKODA FABIA Monte-Carlo

ŠKODA Connect

Preko sučelja ŠKODA Connect imate pristup dvjema vrstama online usluga: Infotainment online nudi navigacijske i informacijske usluge u stvarnom vremenu. Kod usluga Care Connect sve je podređeno servisu i sigurnosti. One vam pomoću daljinskog upravljanja omogućuju pristup vašem novom modelu FABIA Monte-Carlo te nude usluge podrške u situacijama u kojima vam je potrebna pomoć.

Povezivost novog modela ŠKODA FABIA Monte-Carlo

Tipka za poziv u nuždi

Koncept povezivosti novog modela FABIA Monte-Carlo sadrži funkciju uspostavljanja poziva u nuždi. Aktivacijom crvene tipke na krovnoj oblozi aktivira se sustav poziva u nuždi. Ako se aktivira zračni jastuk, sustav će automatski uputiti poziv u nuždi.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na gumb/polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Natrag na otvorenu stranicu