Modeli

Dostupnost usluga Provjerite raspoloživost usluga za vaše vozilo

Više
k

Ovdje možete provjeriti raspoloživost usluga ŠKODA Connect!

*) Korištenje mobilnih online usluga (ŠKODA Connect Infotainment Online) moguće je samo s navigacijskim sustavima Amundsen i Columbus. K tomu vam je potreban mobilni krajnji uređaj (npr. smartphone) koji može poslužiti kao Wi-Fi hotspot. Alternativno se pomoću opcijskog sučelja za telefon "Business" možete koristiti mobilnim telefonom s Remote SIM Access profilom (rSAP) ili SIM karticom s opcijom za telefoniranje i prijenos podataka. Mobilne online usluge ŠKODA Connect Infotainment Online dostupne su samo uz postojeći ili sklapanje zasebnog ugovora između vas i vašeg mobilnog operatera te samo unutar pokrivenosti dotičnom mobilnom mrežom. Uslijed prijma podatkovnih paketa s interneta mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj mobilnoj tarifi te naročito prilikom korištenja u inozemstvu (npr. troškovi roaminga). Na temelju iskorištene količine podataka u okviru korištenja aplikacije ŠKODA Connect Infotainment Online svakako se preporučuje ugovaranje opcije flatrate s vašim mobilnim operaterom! Kako biste se mogli koristiti mobilnim online uslugama ŠKODA Connect Infotainment Online, potrebno je online sklopiti zasebni ugovor s tvrtkom ŠKODA AUTO a.s. Kupac nakon preuzimanja vozila ima 90 dana vremena registrirati vozilo na stranici http://www.skoda-connect.com.

Raspoloživost usluga ŠKODA Connect Infotainment Online može se razlikovati ovisno o zemlji. Usluge stoje na raspolaganju za vrijeme dogovorenog trajanja ugovora i mogu podlijegati sadržajnim izmjenama tijekom vremena trajanja ugovora. Detaljnije informacije o uslugama ŠKODA Connect Infotainment Online potražite na stranici http://www.skoda.hr/connect i kod vašeg ŠKODA partnera. Informacije o tarifnim uvjetima vaše mobilne mreže dobit ćete kod vašeg mobilnog operatera.

 

**) Za korištenje usluge ŠKODA Care Connect potrebno je online sklopiti zasebni ugovor s tvrtkom ŠKODA AUTO a.s. Kako bi se mogao koristiti uslugama s njihovim punim vremenom korištenja (Remote Access tijekom 1 godine, sve ostale usluge tijekom maks. 14 godina), kupac nakon isporuke vozila ima 90 dana vremena registrirati vozilo na stranici http://www.skoda-connect.com. Usluga poziva u nuždi aktivna je bez registracije već tijekom isporuke. Raspoloživost usluga ŠKODA Care Connect može se razlikovati ovisno o zemlji. Usluge stoje na raspolaganju za vrijeme dogovorenog trajanja ugovora i mogu podlijegati sadržajnim izmjenama tijekom vremena trajanja ugovora. Za korištenje besplatne aplikacije ŠKODA Connect potreban je smartphone s operativnim sustavom iOS ili Android te SIM kartica s opcijom za prijenos podataka uz postojeći ili sklapanje zasebnog ugovora između vas i vašeg mobilnog operatera. Uslijed slanja ili prijma podatkovnih paketa s interneta mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj mobilnoj tarifi te naročito prilikom korištenja u inozemstvu (npr. troškovi roaminga). Detaljnije informacije o usluzi ŠKODA Care Connect potražite na stranici http://www.skoda.hr/connect i kod vašeg ŠKODA partnera. Informacije o tarifnim uvjetima vaše mobilne mreže dobit ćete kod vašeg mobilnog operatera.