Modeli

Škoda usluge održavanja za korisnike s novo registriranim vozilima nakon 1. 1. 2021.

 

Poštovani kupci,

Vaš Škoda ovlašteni trgovac provodi sve postupke u vezi s uslugama održavanja vozila koji su neophodni za pružanje ugovorenih usluga i ispunjavanje Vaših zahtjeva. Zbog toga se uobičajeno provodi niz postupaka u okviru kojih se obrađuju podaci o Vama kao kupcu i Vašem vozilu i u koje je također uključen Škoda AUTO a. s., kao proizvođač Vašeg vozila. Konkretno, to se posebice odnosi na obradu procesa servisa kao i na kupnju novog ili rabljenog vozila ili pak ispitivanje zadovoljstva kupaca. U nastavku teksta želimo Vas informirati o obradama relevantnih podataka koje provodi Škoda AUTO a. s.

 

A. Voditelj obrade osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti podataka pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju Vaših osobnih podataka putem društva Škoda AUTO a.s., Václav Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, upisanog u trgovački registar Općinskog suda u Pragu pod brojem B 332.

 

B. Prikupljanje, obrada i korištenje Vaših osobnih podataka

 

1. Očitavanje podataka iz vozila za praćenje potrošnje goriva (OBFCM podaci)

Radi usklađenosti sa zakonskim zahtjevima (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/392), podaci iz vozila kojima se bilježi potrošnja goriva i prijeđeni kilometri (poznati pod nazivom "on-board fuel consumption monitoring data", tj. podaci iz vozila za praćenje potrošnje goriva) očitavaju se prilikom dovođenja vozila u radionicu radi servisa ili popravka i dostavljaju se Europskoj komisiji zajedno s identifikacijskim brojem vozila (VIN).

Obrada, prijenos i pohrana podataka propisani su odredbama ove zakonske obveze; kupci mogu izričito odbiti provođenje takvih aktivnosti prije samog očitavanja podataka u ovlaštenim radionicama.

Vaši će se podaci izbrisati najkasnije nakon isteka razdoblja od 15 godina ili u skladu sa zakonskim zahtjevima, npr. neposredno nakon prestanka svrhe u koju su podaci prikupljeni i pod uvjetom da ne postoje nikakve druge zakonske obveze čuvanja podataka.

 

C. Vaša prava

Putem društva Škoda AUTO a.s. možete u bilo kojem trenutku besplatno ostvariti sljedeća prava. Na sljedećoj internetskoj stranici možete dobiti dodatne informacije o ostvarivanju svojih prava: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Pravo na pristup podacima: Imate pravo dobiti pristup svojim osobnim podacima koji su pohranjeni kod nas kao i informacije u kojem će se opsegu izvršiti obrada ili prijenos Vaših podataka i primiti kopiju pohranjenih osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravak bilo kojih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na Vas

Pravo na brisanje: Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17.
GDPR-a. U skladu s tim možete, primjerice, zatražiti da se Vaš osobni podaci izbrišu ako više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni. Također, brisanje možete zatražiti ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole koju ste povukli.

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih podataka ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka. To je primjerice slučaj ako osporavate točnost svojih podataka. Ograničenje obrade možete zahtijevati za razdoblje tijekom kojeg se vrši provjera točnosti podataka. 

Pravo na prijenos podataka: Ukoliko se podaci obrađuju automatiziranim sredstvima na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, imate pravo da Vam se Vaši podaci stave na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i da se ti podaci prenesu drugom voditelju obrade.

Pravo na povlačenje privole: Ako se obrada podataka temelji na danoj privoli, imate pravo besplatno povući svoju privolu za obradu podataka u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

Pravo na pritužbu: U vezi s obradom podataka imate također pravo podnijeti pritužbu odgovarajućem nadzornom tijelu (https://www.uoou.cz).

 

D. Vaši kontakti

Kontakti za ostvarivanje Vaših prava

Podatke o osobama za kontakt kao i dodatne informacije radi ostvarivanja svojih prava možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

Kod pitanja u vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka koji je Vaša osoba za kontakt:

Službenik za zaštitu podataka društva Škoda AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869, 39301 Mladá Boleslav

DPO(kwfat)skoda-auto(kwfdot)cz