Modeli

Sustav prijavljivanja nepravilnosti

PoĆĄtovanje zakonskih odredbi i internih propisa predstavlja najviĆĄi prioritet u koncernu Volkswagen. Ć tetu po naĆĄe druĆĄtvo, zaposlenike i poslovne partnere moĆŸemo izbjeći samo ako se pridrĆŸavamo pravila i standarda. Shodno tome, nepropisno ponaĆĄanje mora se uočiti na vrijeme, obraditi i odmah otkloniti.

To zahtijeva paĆŸnju svih aktera te ujedno njihovu spremnost da u slučaju opravdane sumnje ukaĆŸu na moguća TeĆĄka krĆĄenja propisa. Također cijenimo informacije ove vrste koje nam na raspolaganje stave poslovni partneri, kupci i ostale treće strane. Dojave se Uredu za razjaĆĄnjenje mogu podnijeti u svako doba i na bilo kojem jeziku.

Sustav prijavljivanja nepravilnosti jamči najveću moguću mjeru zaĆĄtite za "zviĆŸdače" i prekrĆĄitelje. Postupak istrage pokrenut će se tek nakon temeljite provjere činjenica i opravdane sumnje u krĆĄenje propisa. Tijekom istrage osigurana je stroga povjerljivost i čuvanje tajnosti podataka. Informacije će se provjeravati nepristrano, pravodobno i uz uvaĆŸavanje njihove osjetljivosti.

Gdje mogu podnijeti dojavu?

Srediơnji ured za razjaơnjenje nudi sljedeće mogućnosti podnoơenja dojave:

Kanal za zaprimanje dojava

Imate mogućnost koriĆĄtenja internetske komunikacijske platforme u svrhu kontaktiranja Ureda za razjaĆĄnjenje, razmjene dokumentacije i vođenja komunikacije s odvjetnicima putem zasebnog poĆĄtanskog sandučića. Taj je sustav povjerljiv i zaĆĄtićen. ZviĆŸdači mogu samostalno odlučiti ĆŸele li otkriti svoje ime. Ako ĆŸelite uputiti povjerljivu dojavu odvjetnicima u Uredu za razjaĆĄnjenje, moĆŸete koristiti ovaj sigurni kanal za podnoĆĄenje dojava:

Link za dojavu

Napomena: Čak i ako u kanalu za zaprimanje dojava nije ponuđen jezik koji vam odgovara, dojavu moĆŸete podnijeti na bilo kojem jeziku. Osim toga, moĆŸete kontaktirati i Ured za razjaĆĄnjenje na bilo kojem jeziku putem e-maila ili poĆĄte.

E-Mail

SrediĆĄnji ured za razjaĆĄnjenje moĆŸete kontaktirati i putem sljedeće e-mail adrese:

io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

24/7 pozivni centar

Dojave moĆŸete podnijeti pozivom na besplatni međunarodni broj: +800 444 46300*. Ako vaĆĄ lokalni pruĆŸatelj telekomunikacijskih usluga ne podrĆŸava besplatnu telefonsku liniju, moĆŸete nazvati sljedeći broj uz naplatu poziva: +49 5361 946300.

* Ovisno o zemlji iz koje upućujete poziv, moĆŸda nećete moći ostvariti besplatni poziv s međunarodnog broja budući da neki telefonski operateri ne podrĆŸavaju takvu uslugu. Ako je to slučaj, molimo vas da koristite ponuđenu telefonsku liniju uz naplatu ili broj koji se odnosi na vaĆĄu zemlju.

PoĆĄta /osobno

PoĆĄtanska adresa:  
SrediĆĄnji ured za razjaĆĄnjenje
p.p. 1717
38436 Wolfsburg (centar), Njemačka

Osobno:   SrediĆĄnji ured za razjaĆĄnjenje
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (centar), Njemačka

Molimo da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu elektroničke poĆĄte io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

Pravobranitelji u koncernu Volkswagen

"Ombudsman" je pojam preuzet iz ĆĄvedskog jezika koji označava posrednika ili pravnog zastupnika. Dr. Rainer Buchert i Thomas Rohrbach, vanjski pravobranitelji koje je imenovao koncern Volkswagen, djeluju kao posebni savjetnici za zaprimanje dojava o mogućem krĆĄenju zakonskih odredbi ili internih propisa ili u vezi s bilo kojim drugim ĆĄtetnim ponaĆĄanjem u koncernu te ih provjeravaju u pogledu vjerodostojnosti i prihvatljivosti. Po potrebi se savjetuju sa zviĆŸdačem te utvrđuju je li poznat identitet zviĆŸdača. Naposljetku, sve informacije koje su prethodno dogovorene sa zviĆŸdačem prosljeđuju Uredu za razjaĆĄnjenje na daljnju obradu.

Sve se informacije tretiraju povjerljivo te je prepuĆĄteno zviĆŸdaču da odluči ĆŸeli li zaĆĄtititi svoj identitet u odnosu prema koncernu. Pravobranitelji koje je imenovao koncern osiguravaju da dojave zviĆŸdača koji ne ĆŸele da se njihov identitet otkrije DruĆĄtvu budu anonimno proslijeđene Uredu za razjaĆĄnjenje.

Ako ĆŸelite komunicirati s pravobraniteljima koncerna Volkswagen, njihove podatke za kontakt moĆŸete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/