Modeli

Pitanja & odgovori

Kako da znam da li je moje vozilo pogođeno?

Svi kupci pogođenih vozila dobili su pismo usuglašeno sa zakonskim institucijama još u proljeće 2016 godine. Čim su servisne mjere za određeni model vozila odobrene i čim su postale dostupne, kupci su primili pismo sa pozivom da dogovore termin u ovlaštenom servisu prema svom izboru.

Štoviše, od listopada 2015 godine, svaki kupac u Europi ima mogućnost online provjere pogođenosti vozila. Ostale marke koncerna su također ponudile sličnu mogućnost na svojim web stranicama.

Benzinski motori nisu pogođeni sa NOx temom jer se radi o poptšpuno dugačijem ispušnom sustavu. Niti jedno Škoda vozilo koje se sada registrira u Europi nije pogođeno NOx problemom.

 

Moje vozilo je pogođeno. Smijem li ga dalje koristiti?

Da. Problem sa emisijom ispušnih plinova se odnosi na emisiju dušikovih oksida (NOx) koje su mjerene u testnim uvjetima.

Emisija NOx ne mjenja činjenicu da je vaše vozilo sigurno I tehnički ispravno za vožnju.

 

Moje vozilo je pogođeno. Moram li snositi nekakve troškove?

Ne, provođenje servisne mjere za vas je besplatno.

Škoda će poduzeti sve da potpuno umanji sve nastale neugodnosti, uključujući i to da vam osigura moilnost za vrijeme provođenja servisne mjere na vašem vozilu.

 

Od čega se sastoji servisna mjera?

Za većinu pogođenih modela motora, servisna mjera se sastoji od nadogradnje (update-a) softvera što uključuje zadnje rezultate proteklih godina razvoja procesa dizelskog sagorijevanja pomoću promijena poput poboljšanja procesa ubrizgavanja. Vrijeme provođenja same nadogradnje tj servisne mjere iznosi oko pola sata.

Samo za 1,6 litrene motore potrebno je ugraditi tzv. usmjerivač strujanja. Vrijeme provođenja ove servisne mjere je kraće od sat vremena.

 

Koji parametri se mijenjaju nadogradnjom softvera?

Prva specifična mjera je smanjenje NOx emisije putem post-redukcijskog ubrizgavanja  u samom  procesu ubrizgavanja.  Postubrizgavanje koristi dio goriva iz primarnog ubrizgavanja goriva, što znači da nema utjecaja na potrošnju goriva. To se dešava odmah poslije primarnog ubrizgavanja, stvarajući okretni moment i oksidizaciju prethodno stvorenu za vrijeme sagorijevanja izravno u komori za sagorijevanje.

Druga mjera se sastoji od tehnologije koja nam dozvoljava ubrizgavanje goriva pod višim tlakom pri stalnom omjeru. Tako gorivo sagorijeva potpunije, što vodi do nižih vrijednosti emisije sagorijevanja na izlazu.

 

Jesu li pogođeni i motori sa standardom EU6?

Ne. Naša vozila s dizelskim pogonom u skladu s normom EU6 nisu pogođena ovim problemom.

Vozila sa EA288 dizelskim motorima iz Volkswagen koncerna u skladu s normom EU6 i EU5 koja se nude u Europskoj uniji ne trebaju provoditi ove servisne mjere. To je potvrđeno od strane nadležnih institucija.

 

Može li servisna mjera uzrokovati štetu na vozilu?

Ne, ova servisna mjera ne može naštetiti vašem vozilu. Da li moram provesti servisnu mjeru na mom pogođenom vozilu (neki odvjetnički uredi preporučuju da to odbijem)? Koje su posljedice ako ne provedem mjeru? Molimo vas da uzmete u obzir kako je u nekim državama ove mjere obvazno, te se u slučaju odbijanja provođenja iste zakonski može pristupiti zabrani korištenja vozila od strane vlasti.

 

Da li ovu servisnu mjeru mogu provesti neovlašteni servisi?

Ovu servisnu mjeru potrebno je provesti bez ikakvih troškova za kupce. Također za provođenje mjere nadležnim institucijama odgovoran je Volkswagen AG tj za marku Škoda mjere će biti provedene putem Škoda ovlaštenih servisa.

 

Što bi kupac trebao učiniti ako kupuje rabljeno vozilo na kojem nije još provedena servisna mjera?

Molimo vas kontaktirajte Vaš ovlašteni servis.

 

Kako će kupci sa pogođenim vozilima prvo biti kontaktirani?

Molimo vas kontaktirajte Vaš ovlašteni servis.

 

Vlasnik sam vozila na kojem treba biti provedena ova servisna mjera. Živim u europskoj uniji. Odlučio sam istu ne provesti. Da li smijem voziti u Njemačkoj (npr. na proputovanju)?

Da.

Mjere povjerenja

 

1.      Što je mjera povjerenja marke Škoda?
 

Sa mjerom povjerenja marka Škoda obavještava svoje kupce da će razmotriti sve reklamacije za koje se utvrdi da su nastale kao rezultat provođenja servisne mjere na vozilima s dizelskim motorima tipa EA189 tj. koje su povezane s određenim dijelovima motora i s određenim dijelovima sustava ispušnih plinova. Ova mjera vrijedi 24 mjeseca od trenutka provođenja servisne mjere odnosno do ukupne kilometraže vozila od 250.000 km (ovisno o tome što nastupi ranije).

Marka Škoda oduvijek je tvrdila da provođenje servisne mjere neće imati negativne posljedice u pogledu vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, snage motora, okretnog momenta, razine buke ili trajnosti motora i njegovih komponenti. Sve vrijednosti relevantne za tipsko odobrenje vrijedit će i dalje. Nadležne institucije izričito su potvrdile da su ispunjeni svi zakonski regulatorni zahtjevi. Ta se potvrda također odnosi na zahtjev trajnosti sustava kontrole ispušnih plinova.  Mjera povjerenja nema nikakav utjecaj na ovdje izneseno stajalište.

S mjerom povjerenja Škoda šalje jasan signal da se predmetna servisna mjera neće negativno odraziti na vijek trajanja vozila. Cilj mjere povjerenja jest jačanje povjerenja kupaca u servisnu mjeru te poticanje još većeg broja kupaca na provođenje iste.

Kupci će uskoro moći dobiti detaljne informacije o uvjetima i obimu mjere povjerenja kod svih ovlaštenih trgovaca i servisa njihove marke vozila.

 

2.    Koje marke nude mjeru povjerenja i koji su modeli obuhvaćeni?

Mjera povjerenja odnosi se na sve modele marki Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda i Volkswagen gospodarska vozila s dizelskim motorima tipa EA189 na kojima je pripadajuća servisna mjera provedena. 

 

3.    Na koga se odnosi mjera povjerenja?

Mjera povjerenja bit će dostupna svim kupcima marke Škoda čija su vozila opremljena dizelskim motorom tipa EA189 i na čijim se vozilima provodi servisna mjera 23R6 u okviru situacije sa dizel motorima. Mjera povjerenja se odnosi samo na vozila s kilometražom manjom od 250 000 km u trenutku njezine implementacije. Kupci radi ostvarenja prava tj . radi kvalifikacije za mjeru povjerenja moraju predočiti dokaz da su provedeni svi propisani redovni servisi i radovi održavanja koje proizvođač preporučuje (tj. ovo se odnosi na vozila s kompletnom povijesti održavanja).

Mjera povjerenja također obuhvaća kupce na čijim je vozilima servisna mjera već provedena, i to od datuma kada je provedena (pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi zahtjevi za mjeru povjerenja). Mjera povjerenja povezana je s identifikacijskim brojem vozila te obuhvaća i nove vlasnike ako se vozilo proda unutar 24-mjesečnog razdoblja pokrivenog kvalifikacijskim kriterijima.

Mjera povjerenja provodi se diljem svijeta, osim u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Južnoj Koreji, zemljama u kojima su na snazi drugačiji propisi.

 

4.    Koje su komponente obuhvaćene mjerom povjerenja?

Mjera povjerenja pokriva nekoliko komponenti u okviru sustava za povrat ispušnih plinova, sustava za ubrizgavanje goriva i sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova: vod za ubrizgavanje, mlaznica za ubrizgavanje, lambda sonda, temperaturni osjetnik, razdjelnik goriva, ventil za regulaciju tlaka, tlačni senzor, letvica razdjelnika, visokotlačna pumpa, kućište leptiraste zaklopke, sklop leptiraste zaklopke AGR, preklopni ventil sustava za povrat ispušnih plinova, ventil sustava za povrat ispušnih plinova, hladnjak sustava za povrat ispušnih plinova, temperaturni osjetnik za ispušni plin, senzor razlike tlaka.

Mjera povjerenja ni na koji način ne utječe na stajalište marke Škoda da servisne mjere nemaju nikakav negativan učinak na vijek trajanja motora i njegovih komponenti. Nadležna su tijela potvrdila da su servisne mjere u skladu sa svim zakonskim propisima te da se ne odražavaju negativno na vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, izlaznu snagu motora, okretni moment i razinu buke.

 

5.    Koji su uvjeti za mjeru povjerenja?

 

Uz gore navedene uvjete:

1) Mjera povjerenja

 • smije se provoditi, procjenjivati i koristiti samo u ovlaštenom servisu,
 • odnosi se na reklamacije samo u pogledu korištenih dijelova i provedenih radova na sljedećim komponentama sustava za povrat ispušnih plinova, sustava za ubrizgavanje goriva i sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova: vod za ubrizgavanje, mlaznica za ubrizgavanje, lambda sonda, temperaturni osjetnik, razdjelnik goriva, ventil za regulaciju tlaka, tlačni senzor, letvica razdjelnika, visokotlačna pumpa, kućište leptiraste zaklopke, sklop leptiraste zaklopke AGR, preklopni ventil sustava za povrat ispušnih plinova, ventil sustava za povrat ispušnih plinova, hladnjak sustava za povrat ispušnih plinova, temperaturni osjetnik za ispušni plin, senzor razlike tlaka
 • ne pokriva zamjenska vozila, izvanredne troškove, oštećenja itd.

 

(2) pod uvjetom da je

 • pogođeno vozilo s ugrađenim motorom tipa EA189 sudjelovalo u servisnoj mjeri 23R6
 • vozilo pravilno održavalo u skladu s propisanim terminima svih redovnih servisa od datuma isporuke novog vozila i pripadajućim servisnim mjerama koje propisuje marka Škoda

 

(3) te pod uvjetom da ne nastupi nijedan od sljedećih slučajeva:

 • prirodno trošenje, tj. oštećenje vozila nastalo habanjem i trošenjem,
 • vlasnik ili neovlašteni servisni partner ili trgovac nije propisno popravio, servisirao niti brinuo o vozilu (npr. u slučaju korištenja dijelova koji nisu originalni itd.),
 • nisu se uvažile upute za rad, održavanje i brigu o vozilu na način opisan u Uputama za uporabu,
 • vozilo je oštećeno uslijed utjecaja treće strane ili vanjskih uvjeta poput sudara, nevremena/tuče, poplave itd., a koji su doveli do problematike koju je kupac reklamirao,
 • sve reklamacije u vezi s filtrom za čestice koje su nastale zbog zasićenosti čađom,
 • dijelovi koji su neovlašteno ugrađeni u vozilo ili neovlaštena preinaka vozila, npr. ako je na vozilu proveden (chip) tuning,
 • ako se vozilom nepravilno rukovalo, npr. u svrhu natjecanja u motosportu ili u slučaju vožnje pod prevelikim opterećenjem,
 • vlasnik vozila nije reklamirao oštećenje unutar razumnoga vremenskog razdoblja,
 • vlasnik vozila marki Škoda nije omogućio rješavanje dotične problematike unutar razumnoga vremenskog razdoblja.

 

6. Vrijedi li mjera povjerenja marke Škoda i ako je na mojem vozilu već provedena servisna mjera?

 

Da. Mjera povjerenja marke  Škoda vrijedi retroaktivno za sva vozila na kojima je već prije provedena servisna mjera i to od dana provođenja servisne mjere (ako su ispunjeni svi ostali preduvjeti za mjeru povjerenja marke Škoda).

Ukoliko se utvrdi da su već nastali troškovi za Vas povezani sa sudjelovanjem u servisnoj mjeri, Škoda će provjeriti jesu li ispunjeni preduvjeti za mjeru povjerenja i da li će Škoda preuzeti te troškove. Zahtjevi za preuzimanjem tih troškova moraju se dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2017. ovlaštenom Škoda servisnom partneru u zemlji u kojoj su izvršene usluge.

 

7. Koja prava kupcima daje Mjera povjerenja?

 

Sa mjerom povjerenja marka Škoda obavještava svoje kupce da će razmotriti sve reklamacije za koje se utvrdi da su nastale kao rezultat provođenja servisne mjere na vozilima s dizelskim motorima tipa EA189 tj. koje su povezane s određenim dijelovima motora i s određenim dijelovima sustava ispušnih plinova. 

Mjera povjerenja pokriva ukupno 11 komponenti u okviru sustava za povrat ispušnih plinova, sustava za ubrizgavanje goriva i sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova: lambda sonda, osjetnik temperature, preklopni ventil za povrat ispušnih plinova, ventil za povrat ispušnih plinova, senzor razlike tlaka, mlaznica za ubrizgavanje, visokotlačna pumpa, razdjelnik za gorivo, razdjelnik za gorivo, senzor tlaka, vod za ubrizgavanje.

Ova mjera vrijedi 24 mjeseca od trenutka provođenja servisne mjere  i to samo za vozila koja u vrijeme provođenja mjere imaju manje od 250.000 km (ovisno o tome što nastupi ranije). 

Mjera povjerenja također obuhvaća kupce na čijim je vozilima servisna mjera već provedena.

Kupci će uskoro moći dobiti detaljne informacije o uvjetima i obimu mjere povjerenja kod svih ovlaštenih trgovaca i servisa njihove marke vozila. 

Mjera povjerenja nema utjecaja na tvrdnju kako sevisna mjera ne utječe negativno na trajnost motora i sustava ispušnih plinova.  Nadležne institucije su potvrdile da servisna mjera ispunjava sve zakonske kriterije u smislu da nema negativnih posljedica u pogledu vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, snage motora, okretnog momenta, razine buke ili trajnosti motora i njegovih komponenti.S mjerom povjerenja Škoda šalje jasan signal da se predmetna servisna mjera neće negativno odraziti na vijek trajanja vozila. Cilj mjere povjerenja jest jačanje povjerenja kupaca u servisnu mjeru te poticanje još većeg broja kupaca na provođenje iste. 

Detaljne informacije o mjeri povjerenja možete dobiti kod svih ovlaštenih trgovaca i servisa.

Također, svim kupcima na raspolaganju stoji skrb o kupcu kojeg možete kontaktirati, pismenim putem, mailom ili telefonski.

 

8. Koga mogu kontaktirati ako se na mom vozilu pojavi problem nakon provođenja servisne mjere?

 

Svi kupci sa pogođenim vozilima mogu biti sigurni da će servisna mjera biti uspješno provedena te da neće negativno utjecati na potrošnju goriva, emisiju CO2, snagu vozila, maksimalni okretni moment ili na buku motora. To je bio preduvjet za odobrenje ove servisne mjere od strane nadležnih tijela.

U slučaju pojave bilo kojeg problema na vozilu, molimo vas kontaktirajte ovlašteni Škoda servis ili Diesel Hotline - 0800 1985.

 

9. Hoću li od ovlaštenog Škoda servisnog partnera dobiti potvrdu nakon provođenja servisne mjere i što da učinim ako istu izgubim?

 

Da, dobit ćete potvrdu o uspješnom provođenju servisne mjere. Ako istu izgubite molimo vas obratite se Vašem ovlaštenom Škoda servisu.

 

10. Vlasnik sam vozila pogođenog ovom servisnom mjerom i živim u zemlji čije nadležne vlasti nisu zakonski propisale obvezu provođenja iste. Stoga sam odlučio predmetnu servisnu mjeru ne provoditi. Da li smijem i dalje privremeno putovati u države gdje je provođenje ove mjere zakonski obvezno (u npr. Njemačku)?

 

Kada će vlasnik vozila odlučiti provesti servisnu mjeru je odluka samog vlasnika. Međutim, važno je uzeti u obzir da u onim državama gdje je provođenje servisne mjere zakonska obveza može doći do sankcija ako se ista ne provede na pogođenom vozilu u propisanom vremenu.

Smatramo da je ipak dozvoljeno privremeno koristiti Vaše vozilo u zemljama sa zakonskom obvezom provođenja mjere (npr. za vrijeme odmora ili na proputovanju).

 

11. Zašto je mojem vozilu potrebna servisna mjera?

U sustavu upravljanja motorom kod vozila s pogođenim motorima korištena je softverska funkcija koja je prepoznavala krivulju vožnje službenog tipskog ispitivanja. Ovisno o prepoznavanju krivulje vožnje sustav upravljanja motorom prebacuje se na dva različita načina rada: način rada 1 s optimalnim udjelom NOx za ispitne uvjete ili način rada 2 za optimalne vrijednosti čestica u cestovnom prometu.

 

12. Vlasnik sam pogođenog vozila i živim u Europskoj uniji. Odlučio sam da neću sudjelovati u servisnoj mjeri. Što će se dogoditi u slučaju da se trajno preselim u zemlju u kojoj je servisna mjera obvezna i ako sa sobom želim povesti svoj automobil?

Svoje vozilo morate registrirati u dotičnoj zemlji. Nadležne ustanove u pravilu će vas obavijestiti o tome da morate provesti servisnu mjeru unutar određenog vremenskog perioda. Kontaktirajte ovlaštenog Škoda servisnog partnera u svojoj novoj zemlji.