Modeli

Uvjeti poveznica

Uvjeti poveznica

  1. Ova web stranica je vlasništvo tvrtke ("Porsche") koja pripada Porsche koncernu, a sadrži homepage (prvu stranicu) i sve ostale web stranice ovog websitea.
  2. Porsche podržava i odobrava postavljanje pravno korektnih poveznica odnosno linkova na homepage i sve ostale web stranice ovog websitea. Svaka poveznica mora sadržavati jasnu i jednoznačnu vezu na website tvrtke Porsche; posebno svaki sadržaj websitea tvrtke Porsche mora biti prikazan u nepromijenjenom obliku.
  3. Preusmjeravanje na pojedine podstranice websitea tvrtke Porsche bez jasne izjave o porijeklu stranica (Deep-Link) izričito je zabranjeno. Porsche zadržava pravo da bez posebnog razloga zabrani preusmjeravanje određenim osobama, tvrtkama, društvima, grupama osoba i/ili grupacijama odnosno preusmjeravanje zbog sadržaja na stranicama.
  4. Porsche zadržava pravo da bez posebnog razloga zabrani preusmjeravanje određenim osobama, tvrtkama, društvima, grupama osoba i/ili grupacijama odnosno preusmjeravanje zbog sadržaja na stranicama.
  5. Izrada direktnih ili indirektnih poveznica na website tvrtke Porsche, koje se mogu dovesti u vezu s informacijama, sadržajima na stranicama, websiteovima ili web stranicama pravno nedozvoljene, nemoralne, politički radikalne, diskriminirajuće, kriminalne, uvredljive ili slične prirode, također nije dozvoljena. Porsche se izričito distancira od takvih sadržaja na dotičnim websiteovima, uključujući sve podstranice.
  6. Porsche ne preuzima odgovornost za štetu odnosno nedostatke bilo koje vrste i pravne osnove, koji nastanu kao posljedica preusmjeravanja, koje je suprotno ili je bilo suprotno ovim uvjetima postavljanja poveznica.
  7. Porsche zadržava pravo da bilo kada bez posebnog razloga ukine pravo postavljanja poveznica te da svim dostupnim tehničkim i/ili pravnim sredstvima kažnjava postupanje protivno uvjetima postavljanja poveznica.