Modeli

Sustav potpore Travel Assist modela Superb Combi

Sustav potpore Travel Assist

Sustav Travel Assist integrira nekoliko sustava i funkcija koji su predstavljeni odvojeno na stranicama u nastavku. Kad su međusobno povezani, vozilo može znatno olakšati vožnju i povećati komfor putovanja. Nakon aktivacije sustav potpore Travel Assist može automatski zaustaviti i pokrenuti vozilo, zadržavati vozilo na voznom traku, slijediti druga vozila u slučaju prometnog zastoja ili prikazivati okolni promet na zaslonu ispred vas. 

Sustav potpore Travel Assist modela Superb Combi

Automatska/prediktivna regulacija razmaka

U verzijama opremljenima novim 13" navigacijskim sustavom, prediktivna regulacija razmaka proširuje funkcije automatske regulacije razmaka (ACC). Osim praćenja prometa ispred vas, sustav također obrađuje prepoznate prometne znakove i ograničenja brzine pohranjena u navigacijskom sustavu. Time se omogućuje pravovremena prilagodba brzine, na primjer kada se približavate zavoju, kružnom toku ili raskrižju ili zbog ograničenja brzine.

Sustav potpore Travel Assist modela Superb Combi

Sustav prepoznavanja prometnih znakova (Traffic Sign Recognition)

Modul za obradu slika pretražuje skenirane slike kako bi pronašao prometne znakove i uspoređuje rezultate s navigacijskim podacima. Sustav obrađuje znakove ograničenja brzine, znakove zabrane pretjecanja, znakove zabrane ulaza u jednosmjerne ulice i sve dodatne upute, kao i pripadajuće znakove ograničenja visine, a zatim ih prikazuje vozaču.

Sustav potpore Travel Assist modela Superb Combi

Adaptivni sustav za zadržavanje vozila na voznom traku (Adaptive Lane Assist)

Sustav radi zajedno s kamerom za prepoznavanje oznaka traka na cesti, uključujući žute crte tijekom radova na cesti, prometne čunjeve i ostale linije uz cestu ili trak. Adaptivni sustav za zadržavanje vozila na voznom traku (Adaptive Lane Assist) intervenira u pokušaju da zadrži vozilo na odabranom voznom traku unutar linija i da vozilo ne "krivuda".

Sustav potpore Travel Assist modela Superb Combi

Sustav potpore kod prometnog zastoja (Traffic Jam Assist)

Potpora kod prometnog zastoja (Traffic Jam Assist) pojednostavljuje vožnju u prometnim zastojima. Koristi se automatskom regulacijom razmaka (Adaptive Cruise Control) i adaptivnom potporom zadržavanja vozila na voznom traku (Adaptive Lane Assist) za pokretanje, kočenje i skretanje vozila, čime imitira kretanje okolnih vozila u prometnim zastojima.

Sustav potpore Travel Assist modela Superb Combi

Sustav potpore Emergency Assist

Sustav potpore Emergency Assist smanjuje rizik od nesreće ako se vozač ne osjeća dobro. Ako adaptivna potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Adaptive Lane Assist) utvrdi da se vozačeve ruke ne nalaze na kolu upravljača ni nakon upozoravajuće obavijesti, aktivira se sustav Emergency Assist koji vozilo koči do zaustavljanja te ga zadržava na voznom traku i aktivira uređaj za svjetlosno upozorenje. Zatim se automatski aktiviraju poziv u nuždi eCall, sirena i svjetla interijera.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na gumb/polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Natrag na otvorenu stranicu