Modeli

Fleksibilni prtljažnik modela Škoda Superb

Mreže u prtljažniku

Zahvaljujući pametno osmišljenim mrežama, kukama i policama u prtljažniku, ne morate birati između agilnosti i praktičnosti. Mreže prtljažnika s kukama za pričvršćenje sprječavaju pomicanje manjih predmeta.

Fleksibilni prtljažnik modela Škoda Superb

Višenamjenski džep za odlaganje ispod pokrova prtljažnika

Gdje biste odložili svoj kaput, jaknu ili kišobran? Višenamjenski pomični džep za odlaganje ispod pokrova prtljažnika nudi prostor za takve stvari kako bi ostale čiste i uredne.

Fleksibilni prtljažnik modela Škoda Superb

Kuke u prtljažniku

Dvije čvrste kuke na bočnim stranama prtljažnika također omogućuju veliku varijabilnost i različitu upotrebu prtljažnika modela Superb. Namijenjene su vješanju predmeta ili prtljage koja bi u protivnom bila nestabilna ili ne bi stala na podnicu prtljažnika.

Fleksibilni prtljažnik modela Škoda Superb

Cargo elements

Tipično za modele marke Škoda: prtljažnik modela Superb također uključuje izrazito praktične elemente. Predmete možete osigurati u prtljažniku korištenjem elemenata za pričvršćivanje prtljage. Umetnite kutije ili vrećice za kupovinu, na primjer, između elemenata za pričvršćivanje i više se neće pomicati. Elemente za pričvršćivanje možete sklopiti i pohraniti na bočnoj strani prtljažnika ili ispod varijabilne podnice prtljažnika.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na gumb/polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Natrag na otvorenu stranicu