Modeli

Sustav potpore Travel Assist modela Škoda Octavia RS

SUSTAV POTPORE TRAVEL ASSIST

Sustav Travel Assist integrira nekoliko sustava i funkcija koji su predstavljeni odvojeno na stranicama u nastavku. Kad su međusobno povezani, vozilo može znatno olakšati vožnju i povećati komfor putovanja. Nakon aktivacije sustav potpore Travel Assist može automatski zaustaviti i pokrenuti vozilo, zadržavati vozilo na voznom traku, slijediti druga vozila u slučaju prometnog zastoja ili prikazivati okolni promet na zaslonu ispred vas.

Sustav potpore Travel Assist modela Škoda Octavia RS

PREDIKTIVNA REGULACIJA RAZMAKA (PREDICTIVE CRUISE CONTROL)

Nova prediktivna regulacija razmaka proširuje funkcije automatske regulacije razmaka (ACC). Osim praćenja prometa ispred vas, sustav također obrađuje prepoznate prometne znakove i ograničenja brzine pohranjena u navigacijskom sustavu. Time se omogućuje pravovremena prilagodba brzine, na primjer kada se približavate zavoju, kružnom toku ili raskrižju ili zbog ograničenja brzine.

Sustav potpore Travel Assist modela Škoda Octavia RS

SUSTAV PREPOZNAVANJA PROMETNIH ZNAKOVA (TRAFFIC SIGN RECOGNITION)

Modul za obradu slika pretražuje skenirane slike kako bi pronašao prometne znakove i uspoređuje rezultate s navigacijskim podacima. Sustav obrađuje znakove ograničenja brzine, znakove zabrane pretjecanja, znakove zabrane ulaza u jednosmjerne ulice i sve dodatne upute, kao i pripadajuće znakove ograničenja visine, a zatim ih prikazuje vozaču.

Sustav potpore Travel Assist modela Škoda Octavia RS

ADAPTIVNA POTPORA ZADRŽAVANJA VOZILA NA VOZNOM TRAKU (LANE ASSIST)

Potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) može vam reći kada nenamjerno napuštate vozni trak. Sustav radi zajedno s kamerom za prepoznavanje oznaka traka na cesti, uključujući žute crte tijekom radova na cesti, prometne čunjeve i ostale linije uz cestu ili trak. Poboljšana "adaptivna" varijanta (dostupna samo u sklopu sustava potpore Travel Assist) znači da sustav intervenira u pokušaju zadržavanja vozila u odabranom voznom traku i vozilo ne krivuda.

Sustav potpore Travel Assist modela Škoda Octavia RS

POTPORA KOD PROMETNOG ZASTOJA (TRAFFIC JAM ASSIST)

Potpora kod prometnog zastoja (Traffic Jam Assist) pojednostavljuje vožnju u prometnim zastojima. Koristi se automatskom regulacijom razmaka ACC i adaptivnom potporom zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) za pokretanje, kočenje i skretanje vozila, čime imitira kretanje okolnih vozila u prometnim zastojima.

Sustav potpore Travel Assist modela Škoda Octavia RS

SUSTAV POTPORE EMERGENCY ASSIST

Sustav potpore Emergency Assist smanjuje rizik od nesreće ako se vozač ne osjeća dobro. Ako adaptivna potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) utvrdi da se vozačeve ruke ne nalaze na kolu upravljača ni nakon upozoravajuće obavijesti, aktivira se sustav Emergency Assist koji vozilo koči do zaustavljanja te ga zadržava na voznom traku i aktivira uređaj za svjetlosno upozorenje.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na gumb/polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Natrag na otvorenu stranicu