Modeli

Škoda Octavia Komforni sustavi potpore vozaču

SUSTAV POTPORA ZA VOZAČA

Opcijski sustav potpora za vozača obuhvaća razne sustave i funkcije koje ćemo vam pojedinačno predstaviti na sljedećim stranicama. Ako se oni međusobno kombiniraju, vozilo vam može znatno olakšati vožnju i povećati udobnost na putovanju. Nakon aktivacije sustav može automatski zaustaviti vozilo i ponovno ga pokrenuti, održavati njegov pravac, pratiti druga vozila u zastoju te vam prikazivati vozila oko vas na zaslonu ispred.

Škoda Octavia Komforni sustavi potpore vozaču

AUTOMATSKA REGULACIJA RAZMAKA S PREDIKTIVNOM REGULACIJOM BRZINE

Nova prediktivna regulacija brzine proširuje funkcije automatske regulacije razmaka (ACC). Ona ne nadzire samo promet ispred vas, već također obrađuje prepoznate prometne znakove i ograničenja brzine pohranjene u navigacijskom sustavu. Na temelju tih informacija brzina se pravodobno prilagođava, primjerice kada se vozilo približava zavoju, kružnom toku ili križanju odnosno kao reakcija na promjenu najveće  dopuštene brzine.

Škoda Octavia Komforni sustavi potpore vozaču

SUSTAV PREPOZNAVANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Modul za obradu slika traži skenirane slike na prepoznatim prometnim znakovima i te rezultate uspoređuje s podacima navigacijskog sustava. Sustav obrađuje znakove ograničenja brzine, znakove zabrane pretjecanja, znakove zabrane prometa u jednosmjernim ulicama te eventualne dodatne napomene i odgovarajuće znakove za prestanak zabrane te ih pokazuje vozaču.

Škoda Octavia Komforni sustavi potpore vozaču

POTPORA ZADRŽAVANJA VOZILA NA VOZNOM TRAKU

Ova značajka upozorava na nenamjerno napuštanje voznog traka. Sustav za to upotrebljava kameru koja prepoznaje oznake na kolniku. Sustav također prepoznaje označene linije gradilišta, prometne stošce te druga ograničenja na cesti ili kolniku.

Škoda Octavia Komforni sustavi potpore vozaču

POTPORA KOD PROMETNOG ZASTOJA

Potpora kod prometnog zastoja olakšava vožnju tijekom zastoja. Ona se koristi automatskom regulacijom razmaka (ACC) i potporom zadržavanja vozila na voznom traku za kretanje i kočenje te za upravljanje kolom upravljača i tako vozilo prilagođava kretanju drugih vozila oko njega u prometnom zastoju.

Škoda Octavia Komforni sustavi potpore vozaču

POTPORA ZA HITNE SLUČAJEVE

Potpora za hitne slučajeve smanjuje rizik od sudara u slučajevima kada se vozač ne osjeća dobro. Nakon što potpora zadržavanja vozila na voznom traku prepozna da se ruke vozača nakon upozorenja ne nalaze na kolu upravljača, aktivirat će se potpora za hitne slučajeve. Ona će usporiti vozilo do zaustavljanja, održavati pravac vozila i uključiti uređaj za svjetlosno upozorenje.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na gumb/polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Natrag na otvorenu stranicu