Modeli

Zaštita klime

Manja emisija CO₂ centralna je tema u razvoju vozila. Zahvaljujući WLTP standardu moguća je transparentna provjera pridržavanja međunarodnih standarda vezanih uz granične vrijednosti emisije CO₂. 

U 2010. godini samo je u EU emisija CO₂ iznosila više od 4,72 milijardi tona, od čega se 19% odnosilo na cestovni promet*. Stoga Europska Unija do 2020. godine želi smanjiti te emisije za 20 %**. Taj cilj želi među ostalim ostvariti pomoću standarda WLTP. Emisija CO₂ nekog vozila ovisi o modelu, isto kao i potrošnja goriva. WLTP omogućuje transparentniju usporedbu potrošnje energije i emisije CO₂ različitih vozila. Mjerne vrijednosti tako ne ovise o proizvođaču i tipu vozila, i u pravilu su više nego kod NEDC ciklusa. Stoga valja računati s tim da će u svrhu zaštite klime doći do optimiziranja pojedinih modela vozila i njihovih motora.   

 

*) Podaci su iz brošure "Buduća mobilnost - sigurna i provjerena", od 16.03.2015,  izdana od Udruge TÜV e.V.

**) Podaci su iz brošure "Regulacija emisije CO2 kod osobnih vozila" izdane 2013. godine od strane Instituta za njemačko gospodarstvo iz Kölna.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na gumb/polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Natrag na otvorenu stranicu